more pelet

Woody Pelet A2

    Sastav

  • Bukva, jasen, hrast - 80%
  • Jelovina - 20%
  • Sirovina za proizvodnju se koristi piljevina iz tvornice namještaja
  • Proizvođač Florjan Group
  • Pelet koji je sa svojom pristupačnom cijenom osvojio talijansko tržište

    Pakiranja

  • 72 vreća - 1080kg

Transport je osiguran od strane Timber exporta!

© Copyright 2020. All Rights Reserved.