more pelet

Š Pelet Pelet A2

  Sastav

 • Pelet proizveden u Slunju
 • Pelet koji ima sve karakteristike A1
 • Udio pepela - 1%
 • Natraženiji Pelet
 • Cijenom i kvalitetom ispunjava sve standarde
 • Grijanje na Kotlovima za centralno grijanje

  Pakiranja

 • 70 vreća - 1050kg
 • 78 vreća - 1170kg

Transport je osiguran od strane Timber exporta!

© Copyright 2020. All Rights Reserved.