more pelet

RST Premium Gold Pelet A1

  Sastav

 • Bukva i mali udio smreke
 • Mali udio pepela - 0.6%
 • Udio vode - 6.6%
 • Visoka kalorijska vrijednost >= 4.9 kW/kg
 • Promjer - 6mm
 • Karakteristična crvenkasta boja lokalnog drva ukazuje na povećanu energetsku vrijednost peleta.

  Pakiranja

 • 78 vreća - 1170kg

Transport je osiguran od strane Timber exporta!

© Copyright 2020. All Rights Reserved.